Aan de slag

10.03.2023 Partners

Waarom een stappenplan voor inclusieve partnerschappen?

Morgan Hoftijzer, Naturalis

De Actiegroep Partners richtte zich binnen Samen Inclusief op het (leren) aangaan van inclusieve partnerschappen en het evalueren van bestaande partnerschappen. In een traject met Terence Guiamo volgde de actiegroep een awareness sessie, analyseerden ze bestaande partnerschappen en ontwikkelden ze een Stappenplan Inclusieve Partnerschappen. Waarom heeft de actiegroep er voor gekozen om dit stappenplan te ontwikkelen? En hoe verliep dat proces?

Diverse partnerschappen zijn belangrijk, met goede samenwerkingen kun je elkaar versterken, inspireren en een breder publiek aanspreken. Binnen de Actiegroep Partners hielden wij ons bezig met de vraag ‘hoe zorg je voor diverse partnerschappen?’. Wij liepen direct tegen uitdagingen aan: hoe zorg je ervoor dat je toekomstige partners divers zijn? En hoe ga je het gesprek aan over diversiteit en inclusie met de huidige partners? Wij hadden behoefte aan een tool om diverse partnerschappen aan te gaan. Daarom besloten wij met de Actiegroep Partners deze tool te ontwikkelen.

Na verschillende brainstormsessies, waaronder één met Natalja Macnack, stelden wij een plan met concrete subdoelen op. Het belangrijkste doel was de ontwikkeling van de tool met behulp van een expert. Dit werd Terence Guiamo, met wie we een intensief traject hebben doorlopen. We gingen samen aan de slag met bewustwording rond diversiteit en inclusie binnen partnerschappen en Terence ontwikkelde een tool voor ons waarmee we aan de slag kunnen met inclusieve partnerschappen.

Awareness sessie

Op verzoek van Terence verzamelden we in aanloop naar dit traject zoveel mogelijk informatie, zodat hij inzicht kreeg in onze organisaties en huidige partnerschappen. Zo kregen we zelf ook een beeld van de diversiteit aan partners binnen onze organisaties maar ook van de verschillen en overeenkomsten tussen de organisaties.

Een essentieel onderdeel van het traject met Terence was de awareness sessie. Tijdens deze sessie waren vertegenwoordigers van vrijwel alle organisaties van Samen Inclusief aanwezig. De sessie was enerzijds bedoeld om Terence nog beter inzicht te geven in de verschillende organisaties van Samen Inclusief, en anderzijds om de deelnemers bewust te laten worden van diversiteit en inclusie rond partnerschappen. Onder leiding van Terence zijn wij het gesprek met elkaar aangegaan over huidige partners, over moeilijkheden waar we tegenaan liepen en over belangrijke uitgangspunten. Ook stonden we stil bij hoe je het gesprek aan kan gaan met partners over diversiteit, kansengelijkheid, toegankelijkheid en inclusie.

Aan het einde van het traject presenteerde Terence aan de deelnemers van de awareness sessie en de volledige Actiegroep Partners het Stappenplan Inclusieve Partnerschappen, met daarbij een uitgebreide toelichting en uitwerking. Alle organisaties uit de Actiegroep Partners zijn vervolgens aan de slag gegaan (lees onze ervaringen onder de werkmaterialen op de website) en gaan hier de komende tijd mee verder.


Meer weten?
Foto van de awareness sessie door Terence Guiamo. Hij staat in een kantoor-achtige omgeving links in beeld te presenteren. Naast hem een katheder met zijn laptop en een opgezette vos. Rechts in beeld is het scherm met zijn presentatie, de kop luidt: Inclusieve vaardigheden. Toehoorders zijn niet in beeld.
Awareness sessie onder leiding van Terence Guiamo (10 oktober 2022)