Aan de slag

10.03.2023 Strategie & Beleid / Partners

Handreiking Inclusieve Partnerschappen

Terence Guiamo i.s.m. Actiegroep Partners

De Actiegroep Partners richtte zich binnen Samen Inclusief op het (leren) aangaan van inclusieve partnerschappen en het evalueren van bestaande partnerschappen. In een traject met Terence Guiamo volgde de actiegroep een awareness sessie, analyseerden ze bestaande partnerschappen en ontwikkelden ze een Stappenplan Inclusieve Partnerschappen.

Daarbij schreef Terence Guiamo een uitgebreide Handreiking Inclusieve Partnerschappen, met uitwerking en voorbeelden per stap.

Download de handreiking Inclusieve Partnerschappen

Afbeelding van een neutraal poppetje dat op het hoofd krabt. Daarbij staan vraagtekens en de vraag 'Hoe ga je inclusieve en diverse partnerschappen aan?'


Meer weten?