Manifest

Samen Inclusief is een samenwerkingsprogramma van de VSC - vereniging voor wetenschapsmusea en science centers met negen VSC-leden, namelijk Beeld & Geluid, Discovery Museum, Natura Docet (tot juli 2022), Naturalis, NEMO, Museon-Omniversum, Rijksmuseum Boerhaave, Oyfo Techniekmuseum en Zuiderzeemuseum. Daarnaast zijn er vier later aangesloten deelnemers, namelijk De Museumfabriek, Het Natuurhistorisch, Natuurmuseum Brabant, Terra Maris en Universiteitsmuseum Utrecht. Het programma werd van 2020-2023 gesteund door het Mondriaan Fonds. 

Manifest

Momenteel werken we onder leiding van de Actiegroep Programma aan een manifest dat we in de loop van 2023 ter ondertekening aan alle partners en deelnemers van Samen Inclusief - en daarna aan alle VSC-leden - willen voorleggen. 

Uitgangspunten

Onderstaande uitgangspunten hebben wij geformuleerd bij de start van Samen Inclusief. Deze uitgangspunten zijn de basis en het startpunt geweest van onze reis naar meer diverse, toegankelijke en inclusieve organisaties. Zij zullen ook de basis vormen voor het manifest. 

Het belang van inclusie

Wij – een groep van Nederlandse wetenschapsmusea en science centers – streven naar brede toegankelijkheid zodat iedereen toegang heeft tot de ontdekkingen en denkwijzen uit de wetenschap en technologie die onze cultuur en maatschappij mede vormden. Daarom willen wij een toegankelijke omgeving creëren voor iedereen, ongeacht achtergrond of beperking(en). Bezoekers én medewerkers moeten zich welkom voelen, en daarnaast moet er ruimte zijn voor verschillende perspectieven.

Betrokken Nederlandse wetenschapsmusea en science centers werken samen aan het blijvend faciliteren en bevorderen van:

 • diversiteit
 • toegankelijkheid
 • gelijkwaardighed
 • inclusie

We zien dit nadrukkelijk niet als een af te ronden project, maar als een doorlopend traject. De volgende uitspraak van Sharon Ament (directeur Museum of London) op de VSC-ledendag 2019 inspireerde ons hiertoe:

‘It never stops, you are never done, you are never completely diverse, it does not end. But it is our duty to keep working on it.’

Wat doen wij zelf?

Niet alle betrokken wetenschapsmusea en science centers zijn even divers van samenstelling, daarom betrokken wij vanaf het begin verschillende bevolkingsgroepen met elk hun eigen perspectief bij Samen Inclusief. Ook onze werkgroepen stellen wij zo divers mogelijk samen. Verder hebben wij een klankbordgroep van experts met verschillende achtergronden die – gevraagd en ongevraagd – advies geeft. En tot slot betrekken wij externe experts, adviseurs en trainers met diverse achtergronden bij onze plannen en de uitvoering hiervan.

 • Diversiteit is een gegeven binnen de samenleving en maatschappij, maar dat geldt niet automatisch en vanzelfsprekend voor onze instellingen.
 • Wij beschouwen inclusie als een manier van denken en werken die ingebed moet raken in alle lagen van de organisatie.
 • Onder diversiteit verstaan we onder andere verschillen in leeftijd, gender, levensovertuiging, fysieke of verstandelijke beperking, culturele achtergrond, sociaal-economische achtergrond. Daarbij zijn we ons bewust van intersectionaliteit.
 • Wij erkennen dat we sommige mensen (vaak onbewust en onbedoeld) uitsluiten, of dit nu bezoekers, medewerkers of samenwerkingspartners zijn.
 • In onze instellingen moet iedereen zich welkom en gerespecteerd kunnen voelen.
 • Wij beseffen dat er verschillende soorten drempels (fysiek, praktisch, sociaal-economisch, intellectueel en/of emotioneel) kunnen zijn bij het betreden van een wetenschapsmuseum of science center voor zowel bezoeker, als medewerker, als samenwerkingspartner; wij willen deze drempels zo veel mogelijk wegnemen.
 • Diversiteit is onderhevig aan veranderingen in de maatschappij; wij zullen dus permanent alert moeten blijven op de conditie van onze inclusiviteit.