Aan de slag

10.03.2023 Partners

Communicatie is key!

Fion Sanders, Discovery Museum

De Actiegroep Partners richtte zich binnen Samen Inclusief op het (leren) aangaan van inclusieve partnerschappen en het evalueren van bestaande partnerschappen. In een traject met Terence Guiamo volgde de actiegroep een awareness sessie, analyseerden ze bestaande partnerschappen en ontwikkelden ze een Stappenplan Inclusieve Partnerschappen, waarbij de zesde stap over communicatie gaat. Fion Sanders van Discovery Museum deelt hier hoe communicatie een hoofdrolspeler bleek te zijn bij het werken aan diverse en inclusieve partnerschappen. 

Het belang van communicatie en wat juist wel of niet te doen. Eén van de belangrijkste lessen voor de Actiegroep Partners was om communicatie te zien als hoofdrolspeler. Communicatie zorgt voor inzicht en begrip in de ander. Door het gesprek aan te gaan met verschillende partijen ontdek je zaken waarbij je anders niet stil zou hebben gestaan.

Communicatie heeft een centrale rol in het diversiteits- en inclusiebeleid. Het is belangrijk zichtbaar te maken wat je beleid is en hoe je hier als organisatie invulling aan geeft. Hiermee zorg je dat het transparant blijft. Licht niet alleen toe wat jouw organisatie wel doet, maar ook wat jullie (nog) niet doen. Zo weet men wat men kan verwachten bij een bezoek aan het museum.

maak een wishlist en pak daar steeds een paar items uit

Laat vooral ook de plannen van de organisatie op korte en lange termijn zien. Dit kan zowel online op de website, als in het jaarverslag of meerjarenplan. Door deze korte en lange termijnplannen te formuleren worden de doelen voor je eigen organisatie meteen concreet. Een advies van Terence Guiamo: maak een wishlist en pak daar steeds een paar items uit die je gaat aanpakken. Anders wordt het te veel om te overzien en bestaat het gevaar dat er niks gebeurt.

Twee goede voorbeelden van musea die publiekelijk een concrete visie op d&i geven zijn bijvoorbeeld te vinden op de website van het National History Museum, dat concrete stappen naar het realiseren van een visie voor d&i heel inzichtelijk maakt (zie afbeelding). Het Design Museum London communiceert zelfs een twee-fasen plan dat zij in de komende 24 maanden gaan uitvoeren.

Schermafbeelding van de website van het Natural History Museum.

De website van het Natural History Museum geeft inzicht in hun stappen richting gelijkwaardigheid en inclusie. Bron: presentatie Terence Guimao.


Meer weten?