Aan de slag

10.02.2023 Partners

Stappenplan inclusieve partnerschappen

Terence Guiamo i.s.m. Actiegroep Partners

De Actiegroep Partners richtte zich binnen Samen Inclusief op het (leren) aangaan van inclusieve partnerschappen en het evalueren van bestaande partnerschappen. In een traject met Terence Guiamo volgde de actiegroep een awareness sessie, analyseerden ze bestaande partnerschappen en ontwikkelden ze een Stappenplan Inclusieve Partnerschappen met daarbij een uitgebreide Handreiking Inclusieve Partnerschappen

Download Stappenplan Inclusieve Partnerschappen

Dit Stappenplan is een samenvatting van de uitgebreide handreiking inclusieve partnerschappen die Terence Guiamo schreef voor de Actiegroep Partners.

Het advies voor het aangaan van diverse en inclusieve partnerschappen binnen het Programma Samen Inclusief is opgesteld aan de hand van een stappenplan. Dit is ontwikkeld door Terence Guiamo in samenwerking met de Actiegroep Partners binnen Samen Inclusief. Het stappenplan zorgt ervoor dat het collectief en de individuele leden concrete acties kunnen ondernemen om het gezamenlijke doel te realiseren. Wil je hier verder mee aan de slag? Bekijk dan de Handreiking Inclusieve Partnerschappen bij het stappenplan. 


Meer weten?