Aan de slag

10.03.2023 Partners

Het belang van diverse partnerschappen

Fion Sanders, Discovery Museum

De Actiegroep Partners richtte zich binnen Samen Inclusief op het (leren) aangaan van inclusieve partnerschappen en het evalueren van bestaande partnerschappen. In een traject met Terence Guiamo volgde de actiegroep een awareness sessie, analyseerden ze bestaande partnerschappen en ontwikkelden ze een Stappenplan Inclusieve Partnerschappen. Maar waarom is diversiteit in partnerschappen zo belangrijk en wat houdt het in?

Onder partners verstaan we binnen de Actiegroep Partners de externe personen en organisaties waar je eigen organisatie opdrachten aan verstrekt of mee samenwerkt. In de praktijk zijn dit de sponsoren en subsidiënten, inhoudelijke partners en leveranciers.

Met goede samenwerkingen kun je elkaar versterken, inspireren én nieuw publiek aantrekken. Meer diversiteit in partnerschappen kan bijdragen aan de missie van je museum. Waar het vaak een langdurig proces is om meer diversiteit in het personeelsbestand te creëren, kun je in het aangaan van partnerschappen relatief snel diversiteit creëren en nieuwe perspectieven bij jouw instelling binnenbrengen. En dat kan ontzettend waardevol zijn.

OPENHEID EN LEREN VAN ELKAAR ZIJN VAN GROOT BELANG ALS VERTREKPUNTEN IN HET GESPREK

De Actiegroep Partners wilde graag bekijken hoe we nu partnerschappen aangaan. Zijn we ons er van bewust of we partners binnen onze eigen bubbel kiezen, al dan niet met onbewuste vooroordelen en blinde vlekken? Daarnaast vond de actiegroep het ook belangrijk om bestaande partnerschappen onder de loep te nemen om te bepalen of de standpunten ten aanzien van diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie overeenkomen met die van de organisatie. Wanneer dat niet duidelijk is, kun je daarover met elkaar in gesprek gaan. Het is daarbij belangrijk dat de eigen visie op diversiteit en inclusie zichtbaar is voor (potentiële) partners. En houd er rekening mee dat sommige partners (nog) niet bezig zijn met het thema en sensibilisering daarom lastig kan zijn. Laat dan vooral zien wat je zelf doet om bij te dragen. Andersom kan een partner juist veel verder zijn of andere inzichten meebrengen: dat maakt dat openheid en leren van elkaar als vertrekpunten in het gesprek van groot belang zijn.

Binnen Samen Inclusief hebben we gezien dat elke regio zijn eigen behoeftes en uitdagingen heeft. Het kan daarom handig zijn om je eigen regio in kaart te brengen, om vervolgens de juiste partners te zoeken en verbindingen te leggen. Zo kun je de diversiteit van je regio spiegelen naar de mate van diversiteit in de partners van jouw organisatie.


MEER WETEN?