Aan de slag

03.03.2023 Publiek

Op zoek naar de niet-bezoeker in het Discovery Museum

Carola van 't Hof, Discovery Museum

De Actiegroep Publiek richtte zich binnen Samen Inclusief vooral op publieksgroepen die niet of moeilijk bereikt worden. Welke groepen zijn dit? Hoe bepaal je op welke groep je je als museum wilt richten? En hoe pak je dat vervolgens aan? Om deze vragen te kunnen beantwoorden werkte de Actiegroep Publiek een periode samen met erfgoedprofessional Dyonna Benett en volgden ze een kennissessie ‘Ontdek de niet-bezoeker’ en een daarop volgende workshop ‘In contact met de niet-bezoeker’ van Marieke Stein en Anna Elffers om daar vervolgens in de eigen organisaties mee aan de slag te gaan. Carola van ’t Hof deelt hier de ervaringen van Discovery Museum. 

Deelname aan Samen Inclusief bood voor Discovery Museum een goed aanknopingspunt om daadwerkelijk aan de slag te gaan met de thema’s diversiteit en inclusie. Verschillende collega’s namen deel aan de actiegroepen rond de vier P’s. Vanuit de Actiegroep Publiek volgden we met een delegatie van collega’s van verschillende afdelingen de workshop Relatieanalyse: in contact met de niet-bezoeker. We gingen eerst aan de slag met het in kaart brengen van de diverse doelgroepen die zich in de regio rondom het museum bevinden.

Het voelt vreemd om mensen zo te “labelen”

Hoewel het wat vreemd aanvoelt om mensen zo te “labelen”, helpt het wel om na te gaan met welke van deze groepen je museum waarschijnlijk al een band heeft en met welke nog niet. Uit alle in kaart gebrachte groepen hebben we tijdens de workshop de keuze gemaakt om ons nu te richten op de doelgroep die ‘laag’ scoort op de verschillende soorten kapitaal (sociaal, economisch en cultureel). In onze regio( Parkstad Limburg) vallen meer mensen onder deze doelgroep dan gemiddeld in Nederland. Dit bleek uit de cijfermatige analyse van de regio die we voorafgaand aan de workshop hadden uitgevoerd.

Valkuilen

Tijdens de workshop kwam naar voren dat we denken dat het opbouwen van een relatie met deze groep van grote toegevoegde waarde kan zijn. Tegelijkertijd werden er tijdens de workshop al veel beren op de weg gezien. Daaruit bleek weer dat we allemaal kampen met onbewuste vooroordelen en dat we snel geneigd zijn zaken voor de ander in te vullen, terwijl je pas echt kunt weten wat er in deze groep speelt als je met vertegenwoordigers van de groep in gesprek gaat.

Een andere valkuil waar we met z’n allen tijdens de workshop regelmatig intrapten, was het ervan uitgaan dat de groep waar je over praat een marketingdoelgroep is, die je in je museum moet zien te krijgen. Terwijl in gesprek gaan de eerste stap is, om te kijken waar er raakvlakken zijn en op welke manier je iets voor elkaar kunt betekenen. Wellicht kun je dat als museum niet, maar zijn er andere partijen waar je elkaar mee in contact kunt brengen.

Vervolgstappen

Via Samen Inclusief zijn we op het pad gekomen van de stichting Quiet (steunt mensen in armoede) met wie we inmiddels samenwerken en proberen we via partijen als IMC Basis (onderdeel van IMC Weekendschool) een aanbod te creëren voor scholen in aandachtswijken in de regio. We hopen dit in de komende tijd structureler te maken en waar mogelijk uit te breiden. Via deze partijen willen we ook in gesprek met de mensen zelf. Het contact leggen via een intermediaire partij werkt voor ons fijner, dan “koud” op mensen af te stappen.


Meer weten?