Aan de slag

17.11.2022 Personeel / Meten & Monitoren / Bewustwording

Begin het proces met de SPARK Conversations workshop

Vanessa Mignan en Diversci.eu

De SPARK Conversations workshop is een tool waarmee je kunt reflecteren op inclusie binnen jouw gehele organisatie. Na een korte introductie start een zelf-evaluatiesessie die alle deelnemers aan het denken zet. Aan de hand van kritische vragen over strategie, personeel, toegankelijkheid, inhoud (programma/ collectie/ educatie) en partnerschappen ontstaat er een beeld van hoe medewerkers zelf over inclusie binnen de organisatie denken. Dit kan leiden tot interessante, ongemakkelijke, confronterende en leerzame gesprekken waaruit acties voortkomen voor de organisatie.  De workshop is voor iedereen te volgen maar vraagt wel enige voorbereiding van degene die de workshop geeft. Reken ongeveer 3 à 4uur (inclusief pauzes) voor de sessie.

Download de toolkit voor de SPARK Conversations workshop

De SPARK Conversations workshop is ontwikkeld door Vanessa Mignan in samenwerking met het Europese collectief diversci.eu, waar de VSC actief onderdeel van uitmaakt. Wij hebben de toolkit voor de workshop in het Nederlands vertaald. In de toolkit vind je alles wat je nodig hebt om de workshop te faciliteren:

  • vragenkaartjes
  • presentatie (in te vullen met informatie uit de eigen organisatie)
  • stop/start/doorgaan antwoordbladen
  • evaluatie-assen praktijk/bewustzijn
  • instructie en tips voor het faciliteren van de workshop

Onder andere het Zuiderzeemuseum heeft de workshop intensief ingezet tijdens het bewustwordingsproces binnen de organisatie en de uitkomsten gebruikt voor het schrijven van een strategisch plan op het gebied van inclusie. Lees meer over deze aanpak in het praktijkvoorbeeld van het Zuiderzeemuseum over het gebruik van de Spark Conversations workshop.


Meer weten?