Aan de slag

22.02.2023 Programma / Bewustwording

Training Inclusieve Taal

Rick Ruskus, Natuurmuseum Brabant

Tijdens het programma Samen Inclusief volgden de partners en deelnemers verschillende trainingen en workshops die bijdragen aan een meer toegankelijke en inclusieve organisatie. Een training die zowel bijdroeg aan bewustwording over dit onderwerp en heel praktisch toepasbaar was in de dagelijkse praktijk is de training Inclusieve Taal van WOMEN Inc. Deze training werd in december 2022 twee keer gegeven, bij Rijksmuseum Boerhaave op locatie en keer online. In totaal hebben zo’n 50 medewerkers van wetenschapsmusea en science centers die deelnemen aan Samen Inclusief deze training gevolgd, waaronder Rick Ruskus: medewerker marketing en communicatie bij Natuurmuseum Brabant.

De training werd gegeven door Sander Heithuis van WOMEN Inc. en sluit zeer goed aan bij de huidige tijd. En dan niet enkel omdat we op veel vlakken grote stappen aan het maken zijn, maar juist ook omdat het handvatten bied om niet te verlammen of dicht te klappen door de snelheid waarmee deze ontwikkelingen gaan. Als deelnemer aan het VSC-programma Samen Inclusief zijn wij bij Natuurmuseum Brabant – samen met verschillende andere wetenschapsmusea en science centers – al een tijd bezig om inclusiever te worden. Voor de schermen, achter de schermen, en vooral ook in onze communicatie uitingen. Taal is nog altijd een onwijs belangrijk instrument in onze marketingstrategie en met die taal willen we iedereen uitnodigen en zich welkom laten voelen. Toch slipt er, hoe alert je er ook op bent, bij iedereen met regelmaat een linguistic bias in.

Je hoeft je scherpe pen niet te verliezen uit angst om iemand of een groep mensen per ongeluk uit te sluiten

Wat een linguistic bias precies is, kun je het beste nalezen in de stijlgids van Women Inc. Waar het vooral op neerkomt is dat je een onbewust vooroordeel in je tekst verwerkt door een bepaalde woordkeuze of manier van opschrijven. Een heel duidelijk voorbeeld vond ik de ‘scheidsrechter’ en de ‘vrouwelijke scheidsrechter’ in een nieuwsbericht. Hiermee zeg je: de norm is dat een scheidsrechter mannelijk is en als het een vrouw betreft moeten we het erbij vermelden. Tijdens de workshop kregen we tal van dit soort voorbeelden getoond. De één overduidelijk en de ander soms behoorlijk verstopt. Het toonde vooral aan hoe subtiel vooroordelen in taal verwerkt kunnen zijn. Naast deze voorbeelden kregen we ook goede suggesties om deze linguistic bias te voorkomen, of hoe je iets anders op kunt schrijven zodat deze vooroordelen uit jouw teksten verdwijnen.

Een belangrijk inzicht dat ik er aan over heb gehouden is dat je een scherpe pen niet hoeft te verliezen uit angst om iemand of een groep mensen per ongeluk uit te sluiten. Je kunt, door alert te blijven op vooroordelen en stereotypen, je tekst echt zo schrijven dat deze bij (vrijwel) iedereen aankomt zoals bedoelt.


Meer weten?