Aan de slag

23.03.2023 Meten & Monitoren

Themapagina diversiteit, gelijkwaardigheid & inclusie

Boekmanstichting

Op deze themapagina doet de Cultuurmonitor van de Boekmanstichting een verkenning van onderzoek naar diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie in Nederland. Ze staan in deze analyse stil bij de definitie van diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid (equity), brengen een aantal sectorbrede vraagstukken in beeld, gaan in op de complexiteit van het meten van diversiteit en inclusie, en verkennen welke onderzoeksvragen er liggen voor de toekomst. Ook wordt een actueel overzicht bijgehouden van alle onderzoeken naar diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie die zijn gedaan in de Nederlandse cultuursector.

Ga naar de themapagina