Aan de slag

10.02.2023 Personeel / Partners

Samenwerking met Philadelphia Zorg

Hanneke de Jonge, Zuiderzeemuseum

In het streven naar een inclusief museum, waarbij iedereen op zijn of haar manier een bijdrage kan leveren, werd het Zuiderzeemuseum benadert door Philadelphia voor een kennismakingsgesprek. Philadelphia ondersteunt mensen met een beperking met het leiden van hun eigen leven zoals ze dat zelf graag zouden zien. Zo bleek het de droom van één van de deelnemers van Philadelphia om bij het Zuiderzeemuseum te werken.  Met zo’n droomwens moet je natuurlijk aan de slag gaan.

Best lastig

Dit bleek nog niet zo eenvoudig. De medewerkers van het museum zijn geen ervaren begeleiders en ze gaven aan hier best tegenop te zien. Bovendien zou het vast veel tijd kosten die ze eigenlijk niet hadden. Ook is het Zuiderzeemuseum een seizoensmuseum waarbij de werkzaamheden in de wintermaanden beperkt zijn. Dus wat moest deze nieuwe collega in de winter gaan doen?

Hierover is gesproken met Stichting Philadelphia met als uitgangspunt dat de samenwerking doorgezet moest worden. Tijdens één van deze gesprekken werd gesteld dat als er 8 deelnemers zouden komen, ze een eigen begeleider zouden krijgen. Dit leek een heel goede oplossing te zijn. Dit viel bij iedereen in goede aarde en zo werd besloten om voor een proefperiode van één jaar met elkaar in zee te gaan.

Eigen plek

In mei is de dagbestedingslocatie geopend. Eén van de collectiepanden is ingericht voor Philadelphia zodat ze vanaf deze locatie ’s ochtends met elkaar kunnen opstarten. Ook kan het voorkomen dat iemand zich gedurende de dag even wil terugtrekken of iets wil delen met de begeleider. De medewerkers via Philadephia vinden het fijn om daarvoor hun eigen plek te hebben.

In mei ’22 zijn de eerste drie medewerkers gestart. Hierbij is goed geluisterd naar wat iemand zelf graag kan en wil doen. In de loop van het seizoen is de groep uitgegroeid tot 8 medewerkers. Ze zijn onder andere werkzaam bij de groenvoorziening, touwslagerij, horeca, en scheepsrestauratie. In de wintermaanden zijn er voor de medewerkers extra aangepaste werkzaamheden gecreëerd. Zo helpen ze bij Pietendorp, in het depot en naaien ze vlaggetjes voor het themajaar ‘Feest’.

De medewerkers via Philadelphia dragen de werkkleding van het Zuiderzeemuseum. Daarnaast hebben ze een keycord met een badge van Philadelphia, maar die ‘vergeten’ ze liever om zich niet te onderscheiden van de andere collega’s. Soms lijkt het echter juist goed om herkenbaar te zijn als medewerker via Philadelphia Zorg. We willen de medewerkers graag beschermen tegen bezoekers die soms een oordeel hebben, dat misschien anders zou zijn wanneer ze zien dat iemand bij Philadelphia Zorg hoort. Hier denken we dus nog over na.

Zo wordt iedereen een beetje blijer

Natuurlijk is het een win-win situatie. Het Zuiderzeemuseum wil een museum zijn voor iedereen en door iedereen. Het is bijzonder om deze nieuwe groep collega’s een fijne plek te bieden. De medewerkers zijn vrolijk en onbevangen, dit werkt door op de collega’s en vrijwilligers. Zo wordt iedereen een beetje blijer.

 


Meer weten?