Aan de slag

03.03.2023 Personeel

Intervisietraining voor HR-medewerkers

Jenny van Hofwegen, Rijksmuseum Boerhaave

Met de deelname aan Samen Inclusief merkte de Actiegroep Personeel dat het voeren van – soms ongemakkelijke of lastige – gesprekken een belangrijk onderdeel van diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie is. En het was al een belangrijk onderdeel van het werk van de hoofden en medewerkers van HR-afdelingen. De Actiegroep Personeel heeft zich hier verder in verdiept, onder meer met een intervisietraining. Deze kunnen ze zowel in hun dagelijks werk en met elkaar toepassen. De Actiegroep Personeel organiseert op regelmatige basis intervisiebijeenkomsten. 

Een belangrijk onderdeel van diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie is het aangaan van het gesprek. Door met elkaar in gesprek te gaan creëer je bewustzijn en kun je van elkaar leren. Er zijn veel ideeën en gedachten over inclusief zijn binnen de werkomgeving, maar hoe ga je daar nu op een gestructureerde manier het gesprek over aan, zodat je met elkaar tot nieuwe inzichten komt?

De Actiegroep Personeel was op zoek naar een breed toepasbare manier om onderwerpen te bespreken en die helpt om in een veilige omgeving te reflecteren op onderwerpen die soms wat moeilijker bespreekbaar zijn. Een manier om dit op een gestructureerde manier te doen is intervisie. We hebben als actiegroep een training gevolgd die ons heeft geleerd wat intervisie is en welke methoden er zijn om de intervisiesessies succesvol te laten verlopen.

Wat is Intervisie

Intervisie is een manier om met collega’s of vakgenoten te leren van vragen en problemen uit de dagelijkse werkpraktijk. Tijdens de bijeenkomst brengen deelnemers vraagstukken in, in de vorm van cases. Deze ervaringen worden stuk voor stuk besproken.

Voorafgaand aan de intervisiebijeenkomst maak je afspraken. Daarbij kun je denken aan praktische zaken zoals plaats, tijd, duur. Maar het is ook belangrijk om vooraf afspraken te maken over randvoorwaarden die ervoor zorgen dat iedereen zich veilig voelt en zich vrij voelt om zich uit te spreken.

Verschillende methoden: roddelen en post-its

Er zijn verschillende methoden die je kunt gebruiken om de sessie te structureren zodat je er ook echt wat uithaalt en zorgt dat de vergadering niet in een theekransje verzandt.

Wij hebben tijdens onze training geoefend met de roddelmethode. Bij deze methode begint de inbrenger van de casus met een toelichting en hij geeft aan welke vraag beantwoord moet worden. Hierna mogen alle deelnemers een aantal open vragen stellen om meer achtergrondinformatie te verkrijgen.
Bij de roddelmethode gaat de inbrenger buiten de kring zitten, met zijn rug naar de groep. Door deze opstelling is duidelijk dat de groep over de inbrenger ‘roddelt’ (in de 3e persoon), terwijl deze het gesprek wel hoort. De groep bespreekt de vraag en praktijksituatie van de inbrenger, en praat over mogelijke achtergronden, oorzaken en oplossingen. De inbrenger bemoeit zich op geen enkele wijze met het gesprek. De inbrenger luistert open en nieuwsgierig naar de ‘roddeldiscussie’, en maakt notities over opmerkingen of zienswijzen die raken, opvallen of verrassen. Na afloop deelt de inbrenger wat het meeste raakte, opviel en/of welke nieuwe inzichten de roddelmethode hebben gebracht.

Een hele effectieve manier om tot nieuwe inzichten te komen

Doordat je zelf geen deelnemer bent aan het gesprek heb je veel meer ruimte om actief te luisteren en na te denken over de inbreng van de overige groepsleden. Hoewel het in eerste instantie wat vreemd voelt, blijkt het een hele effectieve manier te zijn om tot nieuwe inzichten te komen. De roddelmethode past goed bij een casus waarbij het gaat over gevoelens en overtuigingen.

We hebben ook geoefend met verschillende vormen van post-it methodes. Hierbij schrijf je alleen of in een klein groepje vragen, ideeën, adviezen e.d. op om deze daarna met de inbrenger te bespreken. De inbrenger kan hierbij een selectie maken op basis van hoezeer het aanspreekt, of hoezeer de aangebrachte oplossing bij diegene past. Deze methode past het beste bij praktische onderwerpen waarbij je praat over feiten, processen e.d.

Verdieping van het gesprek

Intervisie is een manier om elkaar op een respectvolle manier feedback te geven en – te ontvangen. Je leert om vanuit meerdere invalshoeken naar een casus te kijken. Je krijgt meer zicht op de persoonlijke opvattingen die van invloed zijn op de eigen werkstijl en op situaties in het werk. Je blijft door de methodes toe te passen beter bij de kern van de vraag. Het zorgt voor verdieping van het gesprek. Intervisie gaat over samenwerking, ondersteuning en leren. Door je ervaringen en kennis te delen met je collega’s, kun je sterkere relaties opbouwen, je werk verbeteren en betere resultaten behalen.


Meer weten?
  • Jenny van Hofwegen
  • Wij kregen intervisietraining van Christine van Alphen
  • Voor meer informatie kan ik het boekje Succesvolle Intervisie van Caroline Kuijper aanraden. Hierin staat veel praktische informatie over intervisie in het algemeen. Daarnaast wordt een aantal verschillende methoden stap voor stap uitgelegd, zodat je een methode kunt kiezen die het beste past bij de casus die besproken wordt.
  • Ben je verantwoordelijk voor HR bij een wetenschapsmuseum of science center dat bij de VSC is aangesloten en heb je interesse om aan te sluiten bij de intervisiebijeenkomsten op het gebied van HR en d&i? Neem dan contact op met Carla Wijnen.