Aan de slag

10.02.2023 Strategie & Beleid / Personeel

Inclusieve selectie: de Rooney Rule

Hanneke de Jonge, Zuiderzeemuseum

Met de deelname aan Samen Inclusief gaat de Actiegroep Personeel aan de slag met inclusieve werving en selectie. De organisaties willen graag een meer divers personeelsbestand opbouwen en niet langer (onbewust) bepaalde groepen uitsluiten. Daar kun je op verschillende manieren mee aan de slag, en mee experimenteren. Hanneke de Jonge van het Zuiderzeemuseum deelt hoe zij dit hebben aangepakt. 

Bij gebrek aan diversiteit in een organisatie, wordt ook wel de ‘Rooney Rule’ gebruikt. Deze regel komt uit het American football, waar Dan Rooney in 2003 de regel uitvaardigde dat voor elke managementpositie in elk geval één iemand uit een minderheidsgroep moest worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Racisme binnen American Footballcultuur was de aanleiding.

Toepassing

Binnen werving en selectie kan deze regel toegepast worden door bij iedere vacature in ieder geval één kandidaat voor een sollicitatiegesprek uit te nodigen, die zich rekent tot een groep die nu ondervertegenwoordigd is binnen de organisatie. Of die niet (volledig) tot de dominante norm binnen de organisatie behoort. Ook als het CV niet (helemaal) aansluit bij de vacature.

Ervaring

Inmiddels is dit een standaard procedure bij het Zuiderzeemuseum. Helaas kan de regel niet altijd ingezet worden want niet voor iedere functie zijn er sollicitanten die tot een ondervertegenwoordigde groep gerekend kunnen worden. Hier kunnen we op het gebied van werving nog stappen zetten. Het werkt ook niet altijd. Bij de eerste vacature waarbij deze regel werd ingezet, verschenen de twee uitgenodigde kandidaten niet op het gesprek. Dat was jammer, maar de regel is wel verder doorgezet.

Dit heeft leuke en interessante gesprekken opgeleverd. Soms bleken kandidaten uiteindelijk niet geschikt voor de functie waarop ze gesolliciteerd hadden, maar heeft het museum de kandidaat een meeloopstage aangeboden of de gegevens in overleg bewaard voor toekomstige, andere vacatures.


Meer weten?