Aan de slag

27.01.2023 Personeel

Diversiteit in bestuur of Raad van Toezicht

Marije Haakma

Werken aan meer diverse, toegankelijke en inclusieve wetenschapsmusea en science centers gaat over veel meer dan publieksbereik alleen. Binnen het programma Samen Inclusief besteden we veel aandacht aan diversiteit in de eigen organisatie. Inclusieve werving en selectie en inclusief werkgeverschap zijn daar belangrijke onderdelen van. Daarbij mogen we ook de governance niet vergeten: hoe divers is het bestuur of de Raad van Toezicht eigenlijk? Welke perspectieven worden daar vertegenwoordigd? En hoe begin je dat proces richting een divers bestuur of Raad van Toezicht (RvT)? Museon – Omniversum zette de eerste stap door via BINOQ Atana een trainee te werven voor de Raad van Toezicht.

Wat is BINOQ Atana?

BINOQ geeft advies, doet onderzoek en ontwikkelt scholingstrajecten op het gebied van cultuur en maatschappij, waarbij culturele diversiteit de rode draad vormt. In het Atana-programma worden organisaties gematcht met toezichthouders van de toekomst en daarmee wordt bijgedragen aan bestuurlijke diversiteit. Atana biedt traineeships aan waarin deelnemers laagdrempelig kennismaken met een bestuurlijke functie of de bestaande ervaring uitbreiden. Als onderdeel van dit programma, krijgen trainees trainingen waarin ze bijvoorbeeld leren om jaarrekeningen te lezen, en worden er vergaderingen gesimuleerd met rollenspellen. Aan de andere kant begeleidt Atana de deelnemende organisatie om dit traject zo goed mogelijk vorm te geven.

Trainee in Raad van Toezicht Museon – Omniversum

Voor Museon – Omniversum was het gebrek aan diversiteit in de RvT aanleiding om in het traject van Atana te stappen. Peter de Haan (directeur Museon – Omniversum) licht toe: “Wij zijn gevestigd in de meest cultureel diverse stad van Nederland. Binnen mijn organisatie en al helemaal binnen mijn groep van toezichthouders, was dat niet zichtbaar. De diversiteit binnen ons personeel zit, als je er beter naar kijkt, toch vooral in onze publieksbegeleiders. Onze RvT bestond niet alleen uit een gezelschap van grijze heren op leeftijd, maar daar scheelde niet veel aan.” Na verkennend contact met Richtje Sybesma (Directeur BINOQ) kwam de match met Vijay Jitan tot stand.

Vijay Jitan was tijdens zijn traineeship een jaar lang onderdeel van de Raad van Toezicht van Museon – Omniversum. Zowel Peter als Vijay zijn positief over de ervaring met het traineeship. Beiden kunnen weinig dingen noemen die ze misschien anders hadden willen doen. Behalve:

“We hadden dit veel eerder moeten doen! Ik gun anderen ook deze ervaring.” – aldus Peter de Haan.

Heldere verwachtingen en een veilige omgeving

Vijay en Peter willen aan anderen, die ook zoiets willen proberen, meegeven dat het vooral belangrijk is de randvoorwaarden te creëren waardoor een trainee écht meedoet. Daarvoor is een veilige omgeving, transparantie en verwachtingsmanagement van beide kanten nodig. Als trainee moet je de ruimte voelen om mee te praten en echt als waardig gesprekspartner gezien en behandeld worden. Atana kan begeleiding bieden in dit proces.

Inmiddels is het traineeship van Vijay afgelopen, en gaat hij met deze nieuw opgedane ervaring verder solliciteren op toezichthoudende functies. Door de positieve ervaring met trainee Vijay startte Museon – Omniversum al tijdens het traineeship een wervingsproces via Atana. Inmiddels zijn er twee nieuwe, vaste leden van de RvT aangenomen die waardevolle, nieuwe perspectieven meebrengen naar de RvT.

Een foto van RvT trainee Vijay Jitan en directeur Peter de Haan, beiden glimlachend en in pak, staand voor een exhibit in Museon-Omniversum.
Vijay Jitan (l) en Peter de Haan (r) in Museon-Omniversum

Meer weten?