Aan de slag

03.03.2023 Publiek / Bewustwording

Deelname aan Samen Inclusief – een aantal inzichten

Frederike Windhorst, De Museumfabriek

De Museumfabriek sloot als deelnemer later aan bij Samen Inclusief. Deelname aan Samen Inclusief heeft ervoor gezorgd dat wij door de hectiek van alle dag, ook de tijd namen om stil te blijven staan bij de vraag hoe inclusief we zijn en handelen. Wat is onze rol als museum van de wetenschap en techniek? Wie is ons publiek en wie bereiken we niet?

Diverse medewerkers vanuit diverse rollen hebben in de afgelopen twee jaar deelgenomen aan de verschillende kennissessies die vanuit Samen Inclusief werden georganiseerd. Zo was de sessie over de invloed van beeldmateriaal in je communicatie-uitingen zeer relevant voor onze afdeling communicatie. De informatie over armoede en laaggeletterdheid en hoe bezoekers te betrekken die hiermee te maken hebben, zorgden voor gesprek in de eigen organisatie. Vanuit het feit dat we weten dat Enschede veel inwoners kent die kampen met die problematiek is kennis hierover van belang. Vanuit het MT was deelname aan de training Inclusief Leiderschap aan directeuren en MT-leden waardevol.

Met diverse medewerkers in verschillende rollen hebben we de workshop relatie-analyse gedaan. Hier kregen we nog meer handvatten om te kijken naar onze omgeving. Naar de stad Enschede, maar ook naar de regio. Vanuit hier gaan we met samen diverse ‘sleutelfiguren’ in gesprek met de niet-bezoekers, zoals de mensen die wonen op het platteland. Ook zijn we in gesprek gegaan met ervaringsdeskundigen, zoals mensen met een visuele beperking, een verstandelijke beperking en mensen met een taalachterstand. Advies en het onderzoeken waar de behoefte ligt was hierbij uitgangspunt. Naar aanleiding van deze gesprekken zijn een aantal pilots gedraaid, die ook in 2023 doorgezet gaan worden als regulier aanbod. Zoals rondleidingen voor mensen met een visuele beperking.

Het belangrijkste van samen Inclusief is wel dat het heeft bijgedragen aan bewustwording in de eigen organisatie. Tegelijkertijd we zijn er nog niet… Samen Inclusief was een zaadje dat bepaalde lagen bereikt heeft in de organisatie. Het blijven agenderen en gewoon het gaan doen is nu van belang.